Core.jpg

REZERVACIJA:
Uplaćuje se u iznosu od 40 € (4800 dinara) ili ceo iznos 88 € (10500 dinara)
Ostatak se uplaćuje na licu mesta
Uplate se vrše na račun (dinarski).
Boris Šimurina
Komercijalna Banka
Broj računa: 205-9001019951102-53,
Nakon uplate rezervacije preko računa, potrebno je poslati sms (na broj +381 63 881 22 36), na Facebook ili email sa tekstom: Navesti ime i prezime uplatioca, uplaćena rezervacija za radionicu Funkcionlani Kor. Ostaviti kontakt telefon i e-mail.


Uplate iz inostranstva: Uplaćuje se preko WESTERN UNION:
Iznos: 

  • 50 € (ostatak se uplaćuje na licu mesta)

  • ceo iznos 88 €

Primalac: Boris Šimurina
Adresa: Nema Ulice 465
31251 Perućac – Srbija.
Po uplati poslati PORUKU  putem emaila , FB ili sms-a podatke o uplatiocu, mestu gde je izvršena uplata, kao i KOD/BROJ/ pod kojim se vodi uplata. (dobija se na mestu uplate, nakon transakcije)

Funkcionalni Kor (Jezgro)

  • Naučite funkcionalnu anatomiju abdominalnih mišića, cervikalnih mišića, psoasa i quadratum lumboruma.

  • Naučite kako da testirate lumbalno karlični stabilizatorni mehanizam.

  • Naučite koja je funkcija transverzus abdominisa.

  • Naučite da prepoznate loše trening tehnike i da možete da primenite korektivne vežbe.

  • Naučite da napravite program koji sadrži tri faze: stabilnost, snagu i silu.

Datum održavanja radionice : 16 Decembar 2018 (Nedelja)

Vreme održavanja radionice :

  • 10:00 - 15:00

Radionicu vodi Boris Šimurina

Mesto održavanja: Uskoro će biti objavljeno

Cena radionice :

  • 88 € rezervacijom do 14. Decembra 2018

  • 108 € na dan seminara

Učesnici seminara dobijaju na poklon video materijal sa SCCS Belgrade 2017 Konferencije 

Registracija na : sccsbelgrade@gmail.com

Za sve informacije kontakt tel : 063 881 22 36