MovNat

erwanthailandretreatcrawling.jpg

MovNat je fizičko vaspitanje i fitness sistem koji je u potpunosti zasnovan na vještinama prirodnog kretanja, uglavnom uključujući lokomotorne i manipulativne vještine, ali i borbene.

Koristi MovNat-a

  • Poboljšana mobilnost.
  • Poboljšana stabilnost.
  • Poboljšane veštine kretanja.
  • Poboljšana ravnoteža.
  • Poboljšani fokus.
  • Poboljšana primenljivost snage koju već posedujete.
  • Poboljšana fizička kompetencija za praktične performanse.
  • Na kraju dana, to vas puno poboljša.

MovNat je škola fizičke sposobnosti za praktične performanse. Za nas, fizička sposobnost je za stvarni svet i uključuje simbiotički razvoj vještina kretanja i fizičke kondicije. Ukoliko bismo koristili metaforu, praveći telo snažnijim je kao da nabavimo jak hardvera - veštine kretanja su softver neophodan da bi mogli da koristimo hardver. Ne možete učiniti da jedno radi bez drugog.

erwanrockclimbingwaterfallthailand.jpg

Uzmimo primer iz klasične snage i sa kondicionog stanovišta. Zgibovi su vežba za jačanje gornjeg dela tela. Za nas, iz perspektive MovNata, zgib je prvenstveno komponenta određene akcije penjanja. Iako ste u mogućnosti da izvedete nekoliko povlačenja u nizu  što je svakako je bitan aspekt ukupnog kriterijuma fitnessa, što ne znači da će vas zgib automatski napraviti odličnim penjačem. Da biste bili dobri prilikom penjanja, od vas će biti potrebno da imate dobru veštinu penjanja i specifičnu kondiciju potrebnu za efikasno izvođenje svake tehnike penjanja.

Ta specifična kondicija, kako je razvijate? Kroz izolacione vežbe koje čak ni ne podsećaju na obrazce penjanja ili uglavnom kroz praksu tih različitih obrasca kretanja, ili kroz vežbe za kondicioniranje, koje blisko podsećaju na vrstu kretanja i napora koje treba da izvedete? Tako je. Kondicioniranje je specifično za vrstu fizičke aktivnosti koju morate obaviti. Ako biste primenjivali ovo obrazloženje na svaku fizičku akciju u stvarnom svetu koju želite da učinite efektnom i efikasnom, tj. sa fizičkom kompetencijom, opšte kondicioniranje možda neće biti dovoljno ako veština nedostaje.

Ovo jednostavno zapažanje objašnjava MovNat pristup snazi i kondicioniranju. Zaista, prvo vežbamo kroz vežbanje vještina kretanja na progresivno izazovan način. Retko odvajamo ova dva, osim ako nam treba poseban naglasak na određeni ishod.

Koje su praktične primene obuke teških dizanja? Verovatno je sposobnost da nosite teške stvari, zar ne? To podrazumeva da je za veštinu manipulacije, tj. pomeranja spoljnih predmeta kroz prostor, vrlo verovatno da ćete morati biti umešni i u veštini lokomocije, a ustvari treba da bude na prvom mestu veština lokomocije. Ako bih to otvoreno rekao, pre nego što možete premjestiti "teške sranja", morate biti u stanju da pomerate "teške sranja" tj sebe. Bez uvrede, pretpostavljam da razumete moju poentu.

Svi mi moramo svakodnevno da pomeramo masu celog tela tokom celog života, zar ne? To znači da veštine lokomocije prethode manipulativnim, a ako želite da se nadmašite pri manipulaciji - teškim opterećenjima, uključujući i njihovo prenošenje kroz složena okruženja, morate se postarati da se krećete bez opterećenja sa lakoćom i kontrolom. Da, sposobnost za kretanje i kontrolisanje vlastitog tela uvek dobro dolazi. Ukratko, pomeranje i manipulisanje opterećenjem je veština koja zahteva ne samo snagu, već i pre svega funkcionalno telo koje je mobilno, gipko i fleksibilno. Osim ako ne želite da postavite korpu sa šargarepom pred konja, ali da li vas to odvede daleko?

Možda i najčešće sa čime se susreću "snagatori" je nedostatkom sveukupne mobilnosti. Ova ograničenja ne samo da lako smanjuju vašu sposobnost da svoju snagu iskoriste za praktične performanse, već i mogu izazvati niz povreda. Znam da se "vežbe za mobilnost" lako mogu zanemariti i onda odbaciti zato što često zvuče ili izgledaju dosadne, kao da su opcione. Poenta je da nisu.

Dakle, vežbe koje će te naučiti na radionici ili sertifikaciji u Avgustu na planini Tari nisu vežbe za mobilnost. One su zapravo prirodni, korisni, adaptivni pokreti koji služe za poboljšanje mobilnosti kada ih često praktikujete. Nasuprot tome, mobilnost gubite kada prestate da je vežbate zbog udobnosti savremenog života, ili je specifičnost vašeg fitnes programa ih učinila kao dodatak. Takvi pokreti nisu opcioni; oni su biološka obaveza da vaše telo ostane u potpunosti funkcionalno. Pa molim te, daj prirodnim pokretima šansu. Ono što izgleda kao "vežba za mobilnost" uskoro će se razvijati prema prirodnim, praktičnim i adaptivnim pokretima koji će izazvati vašu snagu na neočekivane načine. I mogli biste se uhvatiti da uživate u njima! Ili možda i konačno priznate njihovu vrednost i važnost.

Ako vam ovo ima smisla, onda je ova radionica - sertifikacija MovNat za vas! Čak i ako ne, molim vas, još uvek nam dajte šansu!

Možda ćete naći nove izazove i imati koristi od ovog sistema.

Da li posedujete fizičku spremnost za stvarni svet? Možete li da stavite mišiće i snagu u stvarnu upotrebu? Probajte ovu radionicu - sertifikaciju koju MovNat organizuje zajedno za SCCS Belgrade na prelepoj planini Tari i saznajte.

erwan-kneeling_to_lift_log.jpg

Ervan Le Corre
Osnivač MovNat i Master Instructor