Postura - Držanje Tela

Posture ili Držanje, je pozicija iz koje pokret počinje i završava se!

Ukoliko posmatramo sa strane idealno držanje, linija bi trebalo da prođe kroz ušnu školjku, da preseca rameni zglob, zglob kuka i kolena i pada ispred kosti gležnja (Slika 1). Ukoliko pustimo visak sa jagodične kosti, trebalo bi da preseca klavikulu. Prilikom testiranja držanja, klijenta treba posmatrati od napred i nazad. Za sveobuhvatnu posturalnu evaluaciju, stvarna merenja treba uraditi sa inklionometrima i goniometrima. Posle lakše možemo pratiti promene držanja usled primene tretmana ili vežbanja.

Loše držanje ne samo da je loše zbog estetike, već kompromituje način na koji smo dizajnirani da funkcionišemo, na kraju dovodeći do bolova i / ili povreda.

Ovo su uobičajene posturalne disfunkcije. Važno je za profesionalce iz oblasti fitnes ili rehabilitacije da bi mogli identifikovati i ispraviti ove disfunkcije.

Na slici 2 prikazani su efekti neravnoteže između fleksora (opružači) trupa i ekstenzora (pregibača) trupa. Kako abdominalna muskulatura postaje progresivno jača od njihovih antagonista (oni koji sprečavaju), mogu se videti sledeće posturalna odstupanja:

A. Kratka i čvrsta gornja abdominalna muskulatura
B. Depresivan sternum
C. Glava pomerena napred
D. Povećana torakalna kifoza, često sa vrhom na otprilike T7.

Ova vrsta položaja često je povezana sa smanjenom lumbalnom krivinom - ravnim leđima. Često zbog prekomernog vremena provedenog u sedećem položaju, može doći do poremećaja kičme u obliku slova C i promene u kičmenoj mehanici. Položaj C-krive podstiče degenerativne promene na kičmenom stubu, a da ne pominjem da povećava šanse za curenje cervikalnog ili lumbalnog diska, a i Bol!

Donji ukršteni sindrom je prikazan na slici 3. U ovom slučaju skraćuju se lumbalni erektori, iliopsoas, rectus femoris i tensor fascia latae sa produžavanjem donje abdominalne muskulature, zglobova, grudnih ekstenzora i površnih cervikalnih fleksora. Povećana lumbalna krivina je povezana sa ovim položajem, što se često vidi kod vežbača koji provode dosta vremena u teretani zbog loše dizajniranih programa.

Pomereno držanje ledja je prikazano na slici 4. Ovde su zadnja loža i donji abdominalni deo kratki i čvrsti, dok su lumbalni erektori, rectus femoris i iliopsoas dugi i mogu biti slabi. Imajte na umu da se bokovi pomeraju napred iz linije dobrog držanja - otud ime.

U sklopu korekcije ovih slučajeva neispravnog držanja (aligment eng.), dugi slabi mišići moraju biti skraćeni i ojačani, a skraćeni mišići moraju biti istegnuti. Istezanje treba prvo da se desi. Veoma je važno da skraćene mišiće istegnete pre vežbanja.

Prof. Janda (Neurobiološki mehanizmi u manipulativnoj terapiji) je dokazao da tonični mišići imaju sklonost skraćivanju i zatezanju, često postaju olakšani (imaju sniženi prag stimulacije). Fazički mišići, s druge strane, imaju sklonost za produžavanje i slabljenje. Ako mišićna grupa postane olakšana, pokušaće da preuzme funkciju sinergističkih i antagonističkih mišića, što dovodi do očuvanja mišićnog disbalansa i često povrede usled prekomerne upotrebe olakšanim mišićima.

slika 1.jpg
slika 3.jpg
slika 4.jpg